"Złoty chłopiec" - temat z karnawału w wenecji
olej - 1992/94 r.