Z cyklu "W drodze"
Z cyklu "W drodze"
Z cyklu "W drodze"

Z cyklu "W drodze"

"Portret chłopca"
"Portret dziecka"
"Pejzaż psycho-logiczny"
Z cyklu chimera "W locie"
"Złoty chłopiec"
"Self II"
"Bez cukru"